מידות זמניות קטנות מאוד

מידות זמניות (הכחולות האלה שכשלוחצים על אלמנט מופיעות כדי להראות את המרחק לאלמנטים סמוכים) היא פונקציה מאוד שימושית, המאפשרת בין היתר ליישם תחילה אלמנטים באופן חופשי ואז לדייק אותם ע"י המידות הזמניות. 

הבעיה העיקרית היא שכברירת מחדל הם מאוד מאוד קטנות.
הפתרון נמצא ב R הגדול בצד שמאל למעלה תחת OPTIONS (בצד ימין למטה), בגדרות ה GRAPHICS, ובחלק התחתון (צילום מסך מצורף) ניתן לראות שהפונט בד"כ בגודל של 8, וניתן להגדיל אותו ברצונכם ולנחיותכם.
 
 
 
מידה זמנית כברירת מחדל

מידה זמנית גדולה


איך מגיעים לתפריט שינוי הגודל