יצירת טבלת חפירה – מדריך

בפרוייקטים מסויימים יש צורך בהערכת נתני החפירה הנדרשת לפרוייקט. פעולה זאת נעשת באופן פשוט ברויט, שכן אם עובדים מסודר ומייצרים את הטופוגרפיה האמיתית, ניתן "לחפור" באמת ולייצא את הנתונים בהתאם.

ראשית יש ליצור טופוגרפיה כמובן

לשייך אותה לזמן קיים  Existing, ולתת לה שםלאחר מכן, אנחנו צריכים לייצר טופוגרפיה נוספת, שהיא שכפול של אותה טופוגרפיה, שהיא כיביכול הטופוגרפיה החדשה שממנה אנחנו חופרים.
וזה נעשה ע"י הפקודה GRADED REGION


כשעולה חלון הבחירה יש ללחוץ על האופציה הראשונה, מה שמייצר את אותה טופוגרפיה במדוייק.
(האופציה השניה היא לייצר אותה טופוגרפיה אבל רק בקווי הקונטור, שלה ניתן להוסיף נקודות שיהווה הוספה או גריעה מהקיים)


נכנס למצב עריכה של טופוגרפיה, בו תיווצר אחת חדשה, ואותה נאשר כמו שהיא
נשים לב שהיא בפייזינג של NEW CONSTRACTION (נעשה אוטומטית)
וגם כן ניתן לה שם


בשלב הבא נייצר Schedule חדש, תחת קטגוריה של טופוגרפיה


בשדות הטבלה נבחר בפרמטרים הבאים: Name, Cut, Fill, Net cutfill


ונאשר
נקבל טבלה בה מופיעים שתי הטופוגרפיות שעשינו, עם ערכי חיתוך ומילוי של אפס


נחזור למודל, ונייצר "חפירה", ע"י PAD, שזה אלמנט הגורע מהטופוגרפיה


נערוך בתוכנית את הקונטור בו נרצה לייצר את החפירה, ניתן לPAD את עומק החפירה ב Properties, ונאשר
למעשה הPAD מייצר עוד טופוגרפיה  שהיא הטופוגרפיה הנחפרת
ומה שאנחנו רואים זה את הטופוגרפיה הראשית הקיימת, הראשית החדשה, הפד והטופוגרפיה של הפד.
כדי לעשות קצת סדר וכדי לראות בבירור את החפירה, נעבור בתצוגה לפילטר של  Show New


נבחר רק את הטופוגרפיה שה PAD ייצר וניתן לה שם


נעבור ל Schedule שייצרנו ונראה שנוצרה עוד שורה של טופוגרפיה, תחת השם שנתנו לה
ולה יש ערכים של חיתוך CUT במטר מעוכב