Posted on 2 Comments

שימושי מקלדת ברויט

למקלדת ברויט יש הרבה שימושים, בין אם בקיצורי מקלדת לפקודות, ובין אם לשילובים אחרים

 
מספר דוגמאות לשימושי מקלדת

  • למי לא קרה שהוא הזיז אובייקט עם חצי המקלדת, ובכל לחיצה הוא זז קצת, כולנו…אז שני דברים בנושא. הראשון, ככל שמתרחקים עם הזום, התזוזות יהיו יותר גדולות וככל שמתקרבים יהיו יותר קטנות. השני, ברגע שמחזיקים את מקש ה SHIFT כל לחיצה על החצים תיהיה כמו עשר לחיצות
  • העתקה מהירה, כאשר גוררים אובייקט ולוחצים באותו זמן על Ctrl האובייקט מועתק
  • ENTER – חוזר על הפעולה האחרונה שנעשה
  • Ctrl + חץ שמאלה – הבחירה האחרונה שנעשה
  • כאשר משרטטים קווים במצב של CHAIN, כלומר קו שממשיך את הקו שאחריו עד לסגירה, לחיצה על האותיות SZ תסגור את הצורה לצורה סגורה

מכירים שימושי מקלדת נוספים?
שתפו איתנו

 

קיצורי מקלדת 

 
בכל הנוגע לקיצורי מקלדת ׁ(צריך להיות במצב של אנגלית במקלדת) לפקודות ברויט הקיצורים של ברירת המחדל הם לא בדיוק הקיצורים הכי נוחים. בניגוד לאוטוקאד, ברויט אין שורת פקודות, לכן כל הקיצורים נבנו על צירופים של שתי אותיות באנגלית או שילובים של מקשים שונים. את הקיצורים המקוריים של רוב הפקודות ניתן לראות ע"י מעבר עם העכבר על הפקודות, לחכות כמה שניות ואז יעלה התיאור של הפקודה ובסוגריים הקיצור, לדוגמה, הקיצור לפקודה MOVE הוא MV 
 
הצגת קיצור הפקודה בסגוריים

לכן ניתן להגדיר קיצורים באופן פרטני לפי נוחות של כל אחד ואחד. 
כדי להגיע למסך הקיצורים אפשר ללחוץ במקדלת KS, או ללכת ל
View>User Interface<Keyboard schortcuts
 
מיקום חלון הקיצורים
במסך שנפתח למעשה רואים את כל הפקודות והמסכים אליהם ניתן להגיע באמצעות קיצורים, בשורה למעלה ניתן לחפש פקודות, ובשורה למטה ניתן להוסיף קיצורים מותאמים אישית ע"י כתיבת הצירוף ולחיצה על הפלוס, אם הקיצור תפוס תתקבל הודעה. ניתן להגדיר צירופים של שתי אותיות או צירופים של CTRL וכו..
חלון קיצורי המקלדת
 
בתחתית החלון ניתן ליצא את הקיצורים הקיימים (אם עשינו קיצורים מיוחדים) לקובץ וככה להעביר מתוכנה לתוכנה, או ליבא קובץ כזה אם קיים ממשתמש אחר.
 
בחנתי מהן הפקודות השימושיות ביותר עבורי ובניתי להן את הקיצורים הפשוטים ביותר לעבודה נוחה, לדוגמה:
 
Move – MM
Aligne – AA
Trim – TT
Copy – CC
Rotate – RR
Join – JJ
Paste alignment to current view – Ctrl+Shift+V 
ועוד….


אשמח לשמוע על פקודות שיש להן קיצור טוב, או שעשיתם להן קיצור שימושי.