Posted on Leave a comment

חתך פרספקטיבי

חתך פרספקטיבי הוא כלי גרפי מצויין להצגת הפרוייקט. באמצעות מספר בודד של פעולת ניתן לייצר חתכים מרשימים של הפרוייקט שבכל מקרה כבר נבנה בתלת מימד.


בשלב הראשון, יש לייצר פרספקטיבה ע"י המצלמה (בתוכנית).


במבט הפרספקטיבי לייצר SECTION BOX

​​

​​יש לסדר את החיתוך של ה SECTION BOX למיקום החיתוך הרצוי.


 בתוכנית לא רואים את המסגרת,  ולכן יש לעמוד בתוכנית וללחוץ בכפתור ימני על שם המבט הפרספקטיבי, ולבחור ב  SHOW SECTION BOX.

 במצב הזה ניתן לראות את תיבת החיתוך של המבט הפרספקטיבי ולכוון אותה בהתאם לתוכנית.

​​

 

בחזרה לפרספקטיבה.
ניתן לסובב לכל זוית רצויה,
בהגדרות התצוגה, ​ניתן ​להגדיר חיתוכי קירות שחורים ( או כל צבע נדרש) והגדרות ​גרפיות נוספות​,
ואת תיבת ה Section Box להעלים באמצעות HIDE או ע"י תפריט V/G