JOIN משודרג

רויט ייצר עבורנו חתך איפה שרק נרצה.
אבל יש בעיה שכולנו מכירים , כאשר מייצרים חתך תמיד יש פס בין הרצפות לקירות, המעיד על כך שהם לא מחוברים.
 וכדי שהחתך יראה טוב, צריך לעבור עם הפעולה JOIN בין כולם. 

הבעיה האמיתי היא, שזו פעולה חזרתית ומיגעת.
כדי מעט להקל על הפעולה, אני שמח להסב את תשומת לבכם לאופציה קטנה שיכולה לקצר כמה לחיצות עכבר.


Multiple Join

כאשר בוחרים באופציית JOIN, נפתחת האופציה לסמן ב V את האפשרות של Multiple Join.
בבחירת האופציה הזאת ניתן לבחור אלמנט אחד שאליו נרצה לעשות חיבורים רבים. לדוגמה, קיר לכל אורך המבנה, ואליו כמה רצפות שנוגעות בו.
לחיצה אחת על הקיר, ואז לחיצות על כל שאר הרצפות.


*במקום לחיצות על כל שאר הרצפות בנפרד, ניתן גם לבחור את כל האיזור יחד