Posted on Leave a comment

מתקשים לבחור?

בהרבה שיעורים והדרכות שאני מעביר אני שם לב שאנשים מתקשים "לתפוס" רצפות, בעיקר בתוכנית. וממש מתוסכלים מהמצב בו צריך לעבור עם TAB בין האופציות עד שמוצאים את הרצפה.
 
כברירת מחדל, הבחירה ברויט מתבצעת ע"י נגיעה באלמנטים. לכן כאשר רוצים "לתפוס" רצפה צריך להגיע לאחת הדפנות שלה ולבחור בה, ורוב פעמים הדפנות שלה מוסתרות ע"י קירות . 


האופציה השניה היא ע"י נגיעה בפני משטחים.
באופציה זו כל מה שצריך לעשות הוא לעמוד על הרצפה בכל מקום באשר היא, ולאו דווקא בקצוות שלו וללחוץ עליה.

 
מעבר לאופציה זו נמצא בסרגל התחתון בצד ימין והיא נקראת Select Element By Face.
 
 
לדעתי, באופן שוטף עדיף לעבוד כשאופציה זו כבויה, ורק כשעובדים עם משטיחים כמו רצפות, או קירות מסך, שיש "קושי" לבחור אותם כדאי להפעיל אותה.
 
עוד אופציה להפעלת Select Element By Face נמצאת בתפריט 
Architecture>Select>Select Element By Face