לחיצה כפולה

מי מאיתנו לא לוחץ יום יום על אלמנטים פעמים בטעות, ומתעצבן שהוא נכנס לעריכה של הפמלי, או לעריכה של הרצפה או לכל עריכה אחרת רק בגלל שהחליטו שלחיצה כפולה מעבירה למצב עריכה, אז לא עוד.

לחיצה כפולה על אלמנטים גם כן ניתנת לעריכה ע"י ההגדרה הרצויה. לדוגמה, כברירת מחדל לחציה כפולה על אלמנטים שהם משפחות גורמת לפתיחה של בניית הפמילי שלרובנו לא ממש מועילה ולמעשה שולחת אותנו לאופציה של EDIT FAMILY שנמצאת בסרגל העליון. 

כדי להגיע להגדרות הלחיצה הכפולה יש ללכת ל
R הגדול
OPTIONS>USER INTERFACE>DUBLE CLICK OPTIONS


בחלון שנפתח יש שתי עמודות, עמודה השמאלית מציינת את האובייקטים עליהם ניתן לבצע לחיצה כפולה ומימין התוצאה שלחיצה כפולה תבצע. למשל ניתן להגדיר שלחיצה כפולה על משפחה לא תעשה כלום, או תשלח אותנו ל EDIT TYPE או ל EDIT FAMILY.


אני אישית אוהב פחות את הגדרות ברירת המחדל והעברתי כולן DO NOTHING, פרט לעריכת המבט בגליון.