טאג ברירת מחדל

השימוש בטאגים מאוד נח ויעיל. לפעמים לאותה קטגוריה יהיו לנו מספר טאגים שונים, שכל אחד יציג מידע אחר. לדוגמה, טאג לחלונות שמציג UK וגובה חלון, וטאג אחר שמציג גובה ורוחב חלון.

תמיד אחד מהם יהיה הראשון שיוצג כברירת מחדל.


אז איך משנים את ברירת המחדל?ANNOTATE> TAG>LOADED TAGS AND SYMBOLS 

נפתחת טבלה, בה מוצגים רשימה של קטגוריות, ובעמודה השניה הטאג שמופיע כברירת מחדל.
בצחיצה על השורה, ניתן לשנות את סוג הטאג לטאג אחר שטעון בפרוייקט.