תמונות וטבלאות

נשאלתי, האם אפשר לייצר טבלה שיש בה עמודה עם תמונה?
עניתי: כן !אז אפשר,
וזה דיי פשוט,

מדריך !

מייצרים טבלה חדשה


לדוגמה, טבלה של רהיטים

בבחירת השדות, יש לבחור את שדה ה IMAGE כאחד העמודות

נסדר את הטבלה לפי הפמליז, ונסכם אותםקיבלנו את הטבלה הבאה, כשלוחצים על שדה התמונה, מופיע ריבוע קטן, לוחצים עליונפתח חלון, בוחרים בכפתור ADD


בוחרים את כל התמונות הרלוונטיות שנרצה לבחור גם בהמשך

הטענו את כל התמונות, ועכשיו בוחרים את התמונה הרלוונטית לפמלי שבחרנו

בחרנו תמונה לארונית למחשב

נבחר תמונות לכולם


נייצר גליון
נמקם את הטבלה על גבי הגליון, והתמונה תופיע !