תמונה על קיר

כבר כמה פעמים שאלו אותי,
האם ניתן לקחת קובץ של תמונה מהמחשב, ולשים אותו על הקיר במודל ??

אז מדריך וידאו !
*אם הייתי עושה את הפטרן גם בגודל התמונה, הסידור של התמונה היה יותר פשוט