Posted on Leave a comment

חשיפת תלמידים – ביקאר סטודיו

 

תרגול הוא נושא כאוב בלמידה של דברים חדשים, במיוחד כשמדובר בתוכנה, ובמיוחד כשמדובר בתוכנה שהיא כלי העבודה העיקרי שלנו.

 בקורסים שאני מעביר, אני דואג שכבר נמדל בשיעור הראשון, ועד השיעור השלישי כל אחד יוכל לבנות כמעט כל דבר.
 

 
בקורס שמתקיים בשבועות אלו ממש בשיתוף עמרי רון
שני אדריכלים שותפים לקחו את הנושא ברצינות, 
וכבר בסוף השיעור הרביעי שלחו לי את מודל שהם בנו.
 
 
שם המשרד הוא ביקאר סטודיו.
 
פשוט כיף לראות דברים כאלה.
 
תהנו.