Posted on 4 Comments

פני ריצוף ופני בטון

 אפשר להציג באותו סימן מפלס את המפלס העליון והתחתון של הרצפה


אז כמו שהבנתם מההסבר בכותרת, זה לא בדיוק פני ריצוף ופני בטון, אבל זה יכול להיות !


הסבר:

אם סימן המפלס מציג את המפלס העליון והתחתון של הרצפה, 
והרצפה בנויה מהבטון ומהריצוף יחד, 
זה לא יהיה נכון להגיד שהמפלס התחתון של הרצפה זה פני הבטון…כי הוא תחתית הבטון.

  
 
אבל 
אם נפצל רצפות (טוב מכל מיני סיבות)
ונמקם סימן מפלס על הריצוף,
התחתית של הריצוף, שהוא רצפה בפני עצמו יהיה גם פני הבטון
 
 
 

אז איך מגדירים מפלס שיעשה את הקסם הזה

 
ב Edit Type של  סוג המידה יש להזין את ההגדרות הבאות,
 
מה הן אומרות?
שכשנבחר להציג את האופציה של מפלס עליון ותחתון
 יופיע לפני המידה הטקסטים שרשמנו ("פ.ר" לעליון ו- "פ.ב" לתחתון)
 
 
 
 
לאחר מכן,
כשנמקם סימן מפלס נוכל לבחור בו 
ובסרגל הירוק למעלה לבחור את האופציה
Top & Bottom Elevation
 
 
 
 

קיימות עוד שתי אפשרויות

 
Top Elevation – יציג את המפלס העליון בתוספת הטקטס שהזנו בהגדרות
 

 Bottom Elevation – יציג את המפלס התחתון של הרצפה בתוספת הטקסט שהזנו בהגדרנות