Posted on Leave a comment

מדריך להגשת דוח התמחות באדריכלות

קודם כל התנצלות, הפוסט הבא לא כל כך קשור ל REVIT.


אבל לאור שאלות חוזרות ונשנות,

ולאור הסברים מפורטים שמצאתי את עצמי מסביר,

כבר כתבתי מדריך בנושא מילוי טפסים להתמחות לאדריכלים, וחשבתי שזה יכול לעזור לעוד אנשים.


אם למישהו יש משהו להוסיף ולתרום, מוזמן לכתוב בתגובות למטה.


נקודה חשובה, יש להגיש את הדוח דרך EXPLORER ולא דרך CHROME


קישורים:

יש להדפיס אותם, ולהחתים אותם

קישור להגשת דוח (מזכיר, רק ב EXPLORER, לא ב-CHROME)
מי שלא יודע את מספר הרישוי שלו יכול להעזר בקישור הבא.


ממלאים ת.ז ומופקת בשבילכם מספר התעודה שלכםחלק 1 – פרטים אישיים
חלק ב- התמחות


בחלק ה"התמחות" יש למלא פירוט פרוייקטים, ואת מספר השעות עליהם עבדתם.חלק ג – הצהרה
שמירה


שליחה