Posted on Leave a comment

סנכרון בין חתכים לתוכניות ולהפך

באחת ההדרכות מישהו שאל אותי "איך אני עושה קו אינסופי?"

שאלתי אותו למה הוא צריך אחד כזה, הוא חשב שניה וענה "אני רוצה לסמן קו עזר בתוכנית ולראות איפה זה נופל בחזית, אבל זה לא כמו באוטקאד שאני עובד על מסך אחד שיש בו תוכנית וחזית שאני יכול למתוח קווים בינהם, אז מה עושים?"

 

אז זהו, שיש "קו אינסופי", הוא לא באמת אינסופי במובן האוטוקאדי, אבל הוא מישור, תלת מימדי, וככזה אנחנו יכולים ליצור אותו במבט אחד ולראות אותו בשאר המבטים. כמו שרואים סימני מפלסים בכל החזיתות והחתכים (כי הם מישורים..) וכמו שרואים קווי גריד בכל התוכניות ובחתכים והחזיתות שהם ניצבים להם (כי הם מישורים..).

 

אז יש עוד אלמנט שהוא מישור, ונקרא ref plan, אפשר ליצור אותו בתוכנית לראות אותו בחתך/חזית ניצבים לו, או ליצור אותו בחתך ולראות איפה הוא נמצא בתוכנית בהתאם. 

 

יש לו כל מיני שימושים, הפעם אסקור שניים נפוצים. הראשון סימון קו בנין בחזית (קו בנין בתוכנית) מתוך הסימון בתוכנית, השני סימון קו גובה ראש במדרגות בחתך על מנת ליצור פתח מדוייק בתוכנית.

 

דוגמה שניה, סימון קו גובה ראש במדרגות בחתך על מנת ליצור פתח מדוייק בתוכנית.