Posted on Leave a comment

הגדרת שכבות בייצוא לאוטוקאד

כשאנחנו מייצאים קבצים לאוטוקאד (מקווה שבקרוב זה יסתיים…) הרוויט יודע כמובן להבדיל בין כל האלמנטים, הוא יודע שחלון זה חלון, ודלת זו דלת וכן הלאה. ככזה, הוא יודע גם להגדיר שכבות בשמות שונים לכל קטגוריה ואפילו צבע !

לרוויט יש הגדרות ברירת מחדל משלו לשמות וצבעים של השכבות (בהתאם לסטנדרט האמריקאי או הבריטי אם זה מעניין אתכם), אבל אם תרצו אפשר גם את זה להגדיל כמובן.

איך זה עובד?

כמו בתפריט ה V/G, אפשר להגדיר לכל קטגוריה שם וצבע בשני מצבים, כשהקטגוריה במבט או בחתך.

כלומר, אפשר להגדיר לקירות במבט שכבה שתקרא WALL_VIEW 

ולקירות נחתכים להגדיר שכבה שתקרא WALL_CUT 

ולכל אחד מהם להגדיר צבע שכבה אחר.

איך עושים את זה?

קבלו

* ניתן לייצר תבניות של ייצוא בהגדרות שונות בתפריט משמאל

Posted on Leave a comment

חיבורי פטרנים

אני פוגש הרבה מודלים  במשרדים שונים בעבודה היומיומית שלי, ובהרבה מהם אני רואה פטרנים שלא מתחברים באופן רציף בתוכנית וחתכים.

למה זה קורה?

הפטרן מוגדר באופן שהוא מתייחס לאלמנט, ולא למבט עצמו. 

ולכן כל אלמנט מתחיל את הפטרן באופן שונה, ולכן המפגשים שלהם מקריים.

איך פותרים את זה ?

צריך להגיע להגדרות הפטרן שממנו מוגדר החומר, ולשנות את היחס של הפטרן, מיישור לאלמנט ליישור למבט.

קבלו

לאיזה מצבים זה טוב ?

אם היינו מעוניינים שיהיה פרטן ניצב לקיר לדוגמה, אז ההגדה הזו הייתה נכונה, והיינו מקבל קווים ניצבים לקיר בכל זוית שהקיר היה נמצא בה.

חוץ מקשת