חיבורי פטרנים

אני פוגש הרבה מודלים  במשרדים שונים בעבודה היומיומית שלי, ובהרבה מהם אני רואה פטרנים שלא מתחברים באופן רציף בתוכנית וחתכים.

למה זה קורה?

הפטרן מוגדר באופן שהוא מתייחס לאלמנט, ולא למבט עצמו. 

ולכן כל אלמנט מתחיל את הפטרן באופן שונה, ולכן המפגשים שלהם מקריים.

איך פותרים את זה ?

צריך להגיע להגדרות הפטרן שממנו מוגדר החומר, ולשנות את היחס של הפטרן, מיישור לאלמנט ליישור למבט.

קבלו

לאיזה מצבים זה טוב ?

אם היינו מעוניינים שיהיה פרטן ניצב לקיר לדוגמה, אז ההגדה הזו הייתה נכונה, והיינו מקבל קווים ניצבים לקיר בכל זוית שהקיר היה נמצא בה.

חוץ מקשת