Posted on 1 Comment

סלבה מטיושבסקי והשיעור השישי בקורס

עד השיעור הזה הכל היה רגיל

את סלבה הכרתי לפני 6 שבועות, בתחילת הקורס רוויט המקיף שלי ושל עמרי רון, הוא אדריכל שעובד במשרד "אוהד יחיאלי אדריכלים" שהגיעו כולם (אוהד, סלבה ודר) יחד לקורס.

 

בתחילת כל שיעור בקורס אני אומר למשתתפים שהם יכולים לשאול שאלות ובעיות מהבית, ועד השבוע סלבה היה מנומנם יחסית, ופתאום הוא הגיע עם שאלות על חיבורי קירות.

ביקשתי ממנו שיפתח לי את המודל שהוא עבד עליו, וזה מה שהוא פתח 😳

מה זה סלבה ?

בית כנסת
איפה?
בלרוס
לא מאמין לך
קבל

העיף אותי

בשיעור שישי אנחנו עוברים על כל האפשרויות של מידול חופשי, מתרגלים קרניזים ומדפים, אבל סלבה לקח את זה 15 צעדים קדימה.

מה הוא עשה ?

בגדול, Extrudeים 
ולקרניזים Sweepים
שאפו סלבה…